הבית ברח' מזכרת בתיה 7-9

 
 

 הבניה הסתיימה ב- 2003 

 


תעודה
הבית ברחוב מזכרת בתיה

הבית ברחוב מזכרת בתיה
   
   

שליחה לחבר שליחה לחבר